کیت تخمک گذاری

کیت تخمک گذاری برای خانم هایی که سیکل های قاعدگی منظمی دارنده روش مناسبی برای تعیین زمان تخمک گذاری است و معمولا برای خانم هایی که سیکل های نامنظمی دارنده کاربردی ندارند. خیلی از افراد برای بارداری اقدام می کنند ولی چون تایم تخمک گذاری را نمیدانند در روزهای غیر تخمک گذاری غالبا اقدام می کند و به همین دلیل شانس باردار شدن پایین می آید.
هورمون LH در حوالی تخمک گذاری به حداکثر مقدارش می رسد و شما با کمک کیت های تخمک گذاری میتوانید متوجه تخمک گذاری خود شوید. برای اینکه بتوانید تایم تخمک گذاری خود را بدست بیاورید بار اول از روز 9 الی 20 سیکل قاعدگی به صورت روزانه، از کیت استفاده نمایید.
برای استفاده از کیت تخمک گذاری، بر خلاف baby check ترجيحا باید با ادرار ظهر از کیت استفاده شود و ترجیحا 2 ساعت قبل از آن آب ننوشیده باشید.

همچنین اگر شما در هنگام استفاده از کیت تخمک گذاری دچار مشکل و یا سردرگمی شده اید میتواند با مطب دکتر نشمیل امجدی پور تماس حاصل بفرمایید.

یک لیوان یک بار مصرف و کیت را تهیه میکنید. یک عدد کیت را تا تا جایی که خط مشخص است، در ادرار قرار بدهید و باید صبر کنید و بعد از 10 دقیقه چک کنید اگر خطی دیده نشد باید دوباره تکرار شود. اگر دو عدد خط شبیه به هم ظاهر شوند یعنی کیت شما مثبت می باشد و 16 تا 36 ساعت بعد تخمک گذاری اتفاق می افتد.
بهترین زمان کیت زدن، از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر می باشد اگر چند روز متوالی از کیت استفاده می کنید و منفی شده است نگران نباشید شاید هنوز تایم تخمک گذاری شما نرسیده باشد.

چند نکته مهم در کیت تخمک گذاری:

  • هر روز در ساعت مشخص از کیت استفاده شود.
  • داروهای محرک یا مسکن ممکن است باعث مثبت کاذب شدن کیت شود.
  • در افراد pco (تخمدان پلی کیستیک) که به اصطلاح عامیانه تنبلی تخمدان گفته میشود کیت ها به درستی جواب نمی دهند و بهترین زمان برای تشخیص تخمک گذاری انجام سونوگرافی واژینال می باشد.